onnepank.ee

onnepank.ee

Meist

Sünnilugu

Airi Kivi, Õnnepanga asutaja ja eestvedaja

Pärast 2008. aastal toimunud Teeme Ära koristustalguid kogunes väsinud, kuid õnnelik korraldusmeeskond Võrtsjärve äärde suvepäevadele. Tehti kokkuvõtteid ja tundus, et midagi uut ning suurt niipea ette võtta ei jõua. Kuid mõnusa seltskonna ja kogunenud entusiasmi pinnalt hakkas siiski ideid tekkima, kuni ei saanud enam pidama…

Korraldati ajurünnak eesmärgiga leida uued põnevad väljakutsed. Üheski teises kohas ei oleks julgenud sellise ideega lagedale tulla, aga seal ütlesin välja mõtte, et kõik inimesed võiks õnnelikud olla. Minu jaoks on sellel pikk eellugu, olen psühholoog ja aastaid koolitanud meeskondi erinevates ettevõtetes. Suhtlemis- või juhtimissituatsioone analüüsides jõudsime ikka ja jälle õnne teemani. Minu jaoks on tõepoolest oluline, et inimesed nii oma elus üldiselt kui töökohal õnnelikud oleksid. Selle saavutamine ei pruugi lihtne olla, aga kurb on näha kui tehakse kompromisse enda rahulolu arvelt. Enda soovide ja arvamuse väljendamine nõuab julgust ja ei pruugi alati teistele meeldida, aga nii olulist asja kõrvale jätta ei tohiks. 

Tagasi suvepäevade juurde …  Mõtted olid välja hõigatud ja inimesed kogunesid vastavalt nende väljakäidud ideede juurde,  mis huvi pakkusid. Võtsin suure tahvlipaberi ja jäin ootama õnneteema huvilisi.  Mõne aja pärast oligi väike grupp kogunenud, üheskoos asuti kirja panema erinevaid õnnega seonduvaid märksõnu. 

Kokku moodustus kaks erinevat seltskonda ja nii see läks – teise grupi ideedest kasvas hiljem välja järgmine Teeme Ära projekt. Meie hakkasime tegelema õnnepangandusega.

Panga asutamisdokumendile kirjutas alla suur osa Teeme Ära meeskonna liikmeid ja intensiivne tööperiood võis alata 🙂 Tore on tõdeda, et Õnnepanga idee innustas paljusid, saime kirju ja koostöösoove nii Eestist kui välismaalt. Õnnepanga visioonina sai kirja meie ühine taotlus: “Teha kõik inimesed õnnelikuks!”
Meie innustuse põhjuseks oli selge arusaam, et ühiskonnas on tekkinud lõhe inimliku hoolimise ja majandusliku heaolu vahel. Olime ja oleme tänagi veendunud, et õnne valem peitub teiste märkamises. Tunnetame inimeste soovi teisi aidata, ent sageli nad ei oska. Teisalt teame, et on neid, kes vajavad abi oma igapäevaste eluliste küsimuste lahendamisel, aga nad ei tea kellelt abi küsida. Siit sündis mõte need kaks osapoolt kokku viia ja luua selleks veebikeskkond.

Nimi Õnnepank andis ideele struktuuri. Panga klientideks on meie silmis kõik inimesed. Igaüks võiks pisut mõelda ja leida selle, mida ta hästi oskab või mida talle teha meeldib. Usume, et oma aja pühendamise kaudu on võimalik kogeda positiivset emotsiooni. Selleks teenuseks võib olla arvutiga seotud nõuanne, muruniitmine või saksa keele õpetamine. Õnnepangas on iga heategu võrdselt väärt ühte Tänutähte või sõbralikku naeratust!